Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán

Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel vào công việc kế toán để tính phân bổ chi phí,

Read more

Cách sử dụng hàm Subtotal trong Excel khi làm kế toán

Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel khi làm kế toán thực tế  1. Công dụng của hàm

Read more

Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel kế toán

Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel để làm các công việc kế toán như: Kết chuyển các

Read more

Mức xử phạt vi phạm hành chính kế toán mới nhất

Mức xử phạt vi phạm hành chính kế toán mới nhất   Mức xử phạt vi phạm hành chính trong

Read more

Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, lập sai BCTC

Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, lập sai BCTC Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, không

Read more

Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài mới nhất

Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài mới nhất   Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Read more

Mức phạt chậm nộp, không lập thông báo phát hành hóa đơn

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn: Mức phạt chậm nộp, không lập thông báo

Read more

Mức phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn: Mức phạt đối với hành vi trốn thuế,

Read more