Kế toán thuế cần lưu ý

Cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế vi phạm hành chính

Cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế vi phạm hành chính

Kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ cho các bạn: Hướng dẫn cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế GTGT, TNCN, TNDN như: Phạt chậm nộp Tờ khai thuế, phạt chậm nộp tiền thuế … Cách hạch toán truy thu thuế sau quyết toán thanh tra thuế, tiền phạt vi phạm luật […]

Xem thêm
Tắt Quảng Cáo [X]
giam 40% hoc phi