Thuế thu nhập doanh nghiệp

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Theo điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC và điều 11, 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 và thuế suất ưu đãi đối với 1 số ngành cụ thể như sau: I. Trước ngày 1/1/2016 thì áp dụng như sau:  – Thuế suất 20%: Áp dụng cho những […]

Xem thêm
Tắt Quảng Cáo [X]
giam 40% hoc phi