Chế độ kế toán theo Thông tư 133

Thông tư 133/2016/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính: Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 và thay thế chế độ kế toán theo Quyết định 48. Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC có 1 số điểm đáng chú ý sau: – Đối tượng áp dụng là: Những DN nhỏ và vừa […]

Xem thêm
Tắt Quảng Cáo [X]
giam 40% hoc phi