Hỏi đáp kế toán

Hoá đơn xuất cùng một ngày có giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ

Nhiều hoá đơn xuất cùng ngày mỗi hoá đơn < 20tr, nhưng tổng cộng có giá trị > 20tr có được khấu trừ thuế GTGT và cho vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Trường hợp ngày hôm đó gồm cả hoá đơn thu hồi xuất hoá đơn mới? Câu hỏi: – […]

Xem thêm
Tắt Quảng Cáo [X]
giam 40% hoc phi