Các mức xử phạt vi phạm Thuế

Mức phạt vi phạm quy định về sổ sách kế toán mới nhất

Mức phạt vi phạm quy định về sổ sách kế toán mới nhất

Quy định về mức phạt vi phạm hành chính về sổ sách kế toán như: Lập sai sổ sách kế toán; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, giám đốc; Không in sổ kế toán ra giấy; Số liệu trên sổ kế toán không đúng với năm trước. Áp dụng từ ngày […]

Xem thêm
Tắt Quảng Cáo [X]
giam 40% hoc phi