1
Hóa đơn bán hàng trực tiếp

Cách hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì hạch toán thuế GTGT đầu vào,

Xem thêm

Không xuất hóa đơn trong các trường hợp nào

Bạn đang học kế toán? Bạn có biết những trường hợp nào thì không xuất hóa đơn? Sau đây KẾ TOÁN

Xem thêm

Hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không?

Thời gian vừa qua rất nhiều bạn gửi câu hỏi về Công ty thắc mắc về việc hóa đơn bán

Xem thêm