Cách kê khai thuế GTGT theo Quý và theo Tháng

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng chi tiết: Cách xác định kê khai thuế GTGT

Read more

Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp như: Cách kê khai thuế GTGT trực tiếp trên

Read more

Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn: Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương

Read more

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào, hướng dẫn cách xác định thuế Giá trị gia tăng được khấu

Read more

Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, lập sai BCTC

Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, không lập hoặc lập BCTC không đầy đủ nội dung, không đúng

Read more

Sự thay đổi về BHXH, BHYT, BHTN trước và từ sau ngày 01/01/2018

Sự thay đổi về BHXH, BHYT, BHTN trước và từ sau ngày 01/01/2018. Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 có

Read more