1
Tài liệu kế toán

Hướng dẫn quy trình làm sổ sách kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn về cách: QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Xem thêm

Hướng dẫn kiểm tra báo cáo tài chính trước khi nộp

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn cách: Hướng dẫn kiểm tra báo cáo tài chính

Xem thêm

Cách kê khai thuế GTGT theo Quý và theo Tháng

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng chi tiết: Cách xác định kê khai thuế GTGT

Xem thêm

Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp như: Cách kê khai thuế GTGT trực tiếp trên

Xem thêm

Cách hạch toán thuế GTGT theo pp trực tiếp

Cách hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp

Xem thêm

Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn: Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương

Xem thêm

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào, hướng dẫn cách xác định thuế Giá trị gia tăng được khấu

Xem thêm

Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, lập sai BCTC

Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, không lập hoặc lập BCTC không đầy đủ nội dung, không đúng

Xem thêm

Sự thay đổi về BHXH, BHYT, BHTN trước và từ sau ngày 01/01/2018

Sự thay đổi về BHXH, BHYT, BHTN trước và từ sau ngày 01/01/2018. Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 có

Xem thêm

Mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN 2016 được quy định như thế nào

Quy định về mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN 2016 Kế toán Hà Nội trả lời hỏi đáp như

Xem thêm