Kế toán bán hàng

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133 Chiết khấu thanh toán có phải xuất hóa đơn không? Hạch toán như thế nào? Bài viết này Công ty kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thanh toán với cả 2 trường hợp là chiết khấu cho […]

Xem thêm
Tắt Quảng Cáo [X]
giam 40% hoc phi