1

Mẫu Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu theo TT 133 và 200

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Hướng dẫn cách lập Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S23-DNN (S51-DN), ghi chép số hiện có và tình hình tăng, giảm vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp theo từng nội dung: Vốn góp ban đầu, thặng dư vốn trong quá trình hoạt động và vốn được bổ sung từ nguồn khác (Tài trợ, viện trợ (nếu có)…).

1. Mẫu Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu theo Thông tư 133:

Đơn vị: Kế toán Hà Nội
Địa chỉ: ……………………………
Mẫu số S23-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
 
SỔ THEO DÕI CHI TIẾT VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU (TK 411)
Năm………….
Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Tài khoản đối ứng Số phát sinh Số dư
Số hiệu Ngày, tháng Nợ (giảm) Có (tăng) Vốn góp Thặng dư vốn Vốn khác
Vốn góp Thặng dư vốn Vốn khác Vốn góp Thặng dư vốn Vốn khác
A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9
– Số dư đầu kỳ
– Số phát sinh trong kỳ
……..
……..
– Cộng số phát sinh
– Số dư cuối kỳ
x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
– Ngày mở sổ: …

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

—————————————————————–

Tải Mẫu Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu theo TT 133 S23-DNN word: TẢI VỀ

Tải Mẫu Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu theo TT 200 S51-DN word: TẢI VỀ

Tải Mẫu Sổ theo dõi vốn góp Excel theo Thông tư 133 và 200:

Mẫu sổ sách kế toán Excel

2. Cách lập Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu:

a. Mục đích:
– Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu dùng để ghi chép số hiện có và tình hình tăng, giảm vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp theo từng nội dung: Vốn góp ban đầu, thặng dư vốn trong quá trình hoạt động và vốn được bổ sung từ nguồn khác (Tài trợ, viện trợ (nếu có)…).

b. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:

Sổ này theo dõi toàn bộ vốn góp của chủ sở hữu (vốn kinh doanh) của doanh nghiệp từ khi bắt đầu thành lập cho đến khi giải thể, phá sản. Căn cứ ghi sổ là các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ góp vốn, mua bán cổ phiếu và tăng, giảm vốn góp của chủ sở hữu khác (nguồn vốn kinh doanh khác).

Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
Cột B, C: Ghi ngày, tháng và số hiệu của chứng từ dùng để ghi sổ.
Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

– Cột 1: Ghi số vốn góp ban đầu bị giảm do thu hồi cổ phiếu hủy bỏ, các thành viên rút vốn và các nguyên nhân khác.
– Cột 2: Ghi số thặng dư vốn giảm do bán cổ phiếu mua lại thấp hơn giá mua lại.
– Cột 3: Ghi số vốn khác giảm.
– Cột 4: Ghi số vốn góp của chủ sở hữu tăng do các thành viên góp vốn, cổ đông mua cổ phiếu (Ghi theo mệnh giá) hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân bỏ vốn vào kinh doanh.
– Cột 5: Ghi số chênh lệch giữa giá bán thực tế cổ phiếu lớn hơn mệnh giá cổ phiếu.
– Cột 6: Ghi số vốn kinh doanh tăng do được tài trợ, viện trợ không hoàn lại và các khoản tăng vốn khác.

Cuối tháng cộng sổ tính ra tổng số phát sinh tăng, phát sinh giảm và số dư cuối tháng để ghi vào cột phù hợp với từng loại nguồn vốn.

—————————————————————–

Kế toán Hà Nội chúc bạn thành công!

mẫu sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


    TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

    Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

    Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *