1
KẾ TOÁN THUẾ
Các mức xử phạt vi phạm Thuế
Mức xử phạt vi phạm hành chính kế toán mới nhất

Mức xử phạt vi phạm hành chính kế toán mới nhất

Mức xử phạt vi phạm hành chính kế toán mới nhất   Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán như: Vi phạm về Chứng từ kế toán, Sổ sách kế toán, Tài khoản kế toán, Báo cáo tài...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Hóa đơn giá trị gia tăng
Cách xử lý khi mất hóa đơn gtgt đầu vào đầu ra

Cách xử lý khi mất hóa đơn gtgt đầu vào đầu ra

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ: Cách xử lý hóa đơn GTGT đầu vào đầu ra khi bị mất. Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT (đỏ, VAT) chi tiết: Xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào (liên 2), xử lý...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Hóa đơn bán hàng trực tiếp
Cách hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Cách hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì hạch toán thuế GTGT đầu vào, phải nộp theo phương pháp trực tiếp như thế nào? Kế toán Hà Nội xin giải đáp các vướng mắc đó của...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Kế toán thuế cần lưu ý
Cách xử lý khi mua hàng không có hóa đơn GTGT đầu vào

Cách xử lý khi mua hàng không có hóa đơn GTGT đầu vào

Cách xử lý khi mua hàng không có hóa đơn GTGT đầu vào Hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn phải xử lý như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách hạch toán và xử lý chi phí mua hàng...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Phần mềm HTKK mới nhất
Thuế giá trị gia tăng
Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu và trực tiếp trên GTGT, hồ sơ thủ tục khai thuế và cách xác định đối tượng theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Thuế môn bài - Các Thuế khác
Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS

Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS

Ở bài viết trước chúng tôi đã hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài, bài viết này Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo Mẫu số C1- 02/NS ban hành kèm...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Thuế thu nhập cá nhân
Cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú năm 2018

Cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú năm 2018

Kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ: Hướng dẫn cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú (người nước ngoài), cách xác định thu nhập chịu thuế TNCN,  thuế suất thuế TNCN, các khoản được giảm...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Cách hạch toán chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Cách hạch toán chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thì hạch toán, xử lý như thế nào? KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn cách xử lý các khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN.  –...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Thuế nhà thầu
Cách lập tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN

Cách lập tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN

Cách lập tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN   Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN dành cho trường hợp bên VN khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước...

Xem thêm
Các bài viết khác: