1
Kế toán tiền lương

Mẫu bảng chấm công trên Excel mới nhất năm 2018

Mẫu bảng chấm công trên Excel mới nhất năm 2018 Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 200 và Thông tư 133 mới nhất. Đây là mẫu bảng chấm công trên Excel năm 2018 do Kế toán Hà Nội thiết kế theo

Xem thêm

Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất NĐ 49

Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất NĐ 49 Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ: DN tự xây dựng và quyết định thang lương, bảng

Xem thêm

Cách xây dựng thang bảng lương mới nhất

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2018 Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2018, các nguyên tắc xây dựng thang bảng lương, hồ sơ đăng ký thang bảng lương lần đầu cho Doanh nghiệp theo quy

Xem thêm

Mẫu quy chế tiền lương thưởng trong doanh nghiệp

Mẫu quy chế tiền lương thưởng phụ cấp 2018 mới nhất Mẫu quy chế tiền lương thưởng trong doanh nghiệp của Công ty cổ phần, công ty TNHH mới nhất năm 2018. Download mẫu quy chế lương thưởng, phụ cấp,

Xem thêm