1
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Những luật Thuế - Kế toán mới
Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP

Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP

Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ tài chính Hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 111/2013/TT-BTC BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Tin tức kế toán mới
Hướng dẫn kiểm tra báo cáo tài chính trước khi nộp

Hướng dẫn kiểm tra báo cáo tài chính trước khi nộp

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn cách: Hướng dẫn kiểm tra báo cáo tài chính trước khi nộp lên cơ quan thuế Kiểm tra Báo cáo tài chính trước khi nộp là điều không thể bỏ qua....

Xem thêm
Các bài viết khác: