1
BHXH – BHYT – BHTN – KPCĐ

Ký hiệu trên thẻ bảo hiểm y tế giúp bạn biết mức tiền được hưởng

Nhìn vào thẻ BHYT, người dân có thể biết mình làm ở ngành nghề nào, mức hưởng BHYT, nơi sinh sống, bệnh viện đăng ký điều trị… Mã thẻ BHYT gồm 15 ký tự, được chia thành bốn ô. Trong

Xem thêm

Chế độ thai sản bảo hiểm xã hội mới nhất

Chế độ thai sản năm 2018 mới nhất hiện hành – Điều kiện, mức hưởng, thời gian hưởng Quy định về Chế độ thai sản năm 2018 mới nhất: Điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng chế độ thai

Xem thêm