1

Mẫu bảng phân bổ tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Thông tư 133, 200

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Hướng dẫn cách lập Bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 11-LĐTL, tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và kinh phí công đoàn …

I. Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

Đơn vị: Kế toán Hà Nội
Bộ phận: ………………
Mẫu số 11 – LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Tháng… năm …
Số TTGhi Có Tài khoản

Đối tượng sử dụng
(Ghi Nợ các Tài khoản)

TK 334 – Phải trả người lao độngTK 338 – Phải trả, phải nộp khácTK 335 Chi phí phải trảTổng cộng
LươngCác khoản khácCộng Có TK 334Kinh phí công đoànBảo hiểm xã hộiBảo hiểm y tếBảo hiểm thất nghiệpBảo hiểm tai nạn lao độngCộng Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3388)
AB1234567891011
1TK 154- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (TK 631 – Giá thành sản xuất)
2TK 642- Chi phí quản lý kinh doanh
3TK 242- Chi phí trả trước
4TK 335- Chi phí phải trả
5TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang
6TK 334- Phải trả người lao động
7TK 338- Phải trả, phải nộp khác
8……………………………
Cộng:
Người lập bảng
(Ký, họ tên)
Ngày… tháng… năm…
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tải mẫu Bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo Thông tư 133: TẢI VỀ
Tải mẫu Bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo Thông tư 200: TẢI VỀ

II. Cách lập bảng phân bổ tiền lương và BHXH:

1. Mục đích:
– Dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và kinh phí công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3388).

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

– Kết cấu và nội dung chủ yếu của bảng phân bố này gồm có các cột dọc ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3888), các dòng ngang phản ánh tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, kinh phí công đoàn tính cho các đối tượng sử dụng lao động.

– Cơ sở lập:
         + Căn cứ vào các bảng thanh toán lương, thanh toán làm đêm, làm thêm giờ… kế toán tập hợp, phân loại chứng từ theo từng đối tượng sử dụng tính toán số tiền để ghi vào bảng phân bổ này theo các dòng phù hợp cột ghi Có TK 334 hoặc có TK 335.
         + Căn cứ vào tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và tổng số tiền lương phải trả (theo quy định hiện hành) theo từng đối tượng sử dụng tính ra số tiền phải trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, kinh phí công đoàn để ghi vào các dòng phù hợp cột ghi Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3388).

https://www.traditionrolex.com/28

– Số liệu của bảng phân bổ này được sử dụng để ghi vào các bảng kê và các sổ kế toán có liên quan tùy theo hình thức kế toán áp dụng ở đơn vị (như Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ cái TK 334, 338…), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.


LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


    TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

    Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

    Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *