1

Mẫu Bảng kê chi tiền 09-TT theo Thông tư 133 và 200

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Hướng dẫn cách lập Bảng kê chi tiền theo thông tư 133 và 200 – Mẫu 09-TT, Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

I. Mẫu Bảng kê chi tiền:

Đơn vị: Kế toán Hà Nội
Bộ phận: ………………
Mẫu số 09 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
BẢNG KÊ CHI TIỀN
Ngày…. tháng…. năm….

Họ và tên người chi: ………………………………………………………………………………..  
Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………………………
Chi cho công việc:…………………………………………………………………………………….

STT Chứng từ Nội dung chi Số tiền
Số hiệu Ngày, tháng
A B C D 1
 
 
 
 
 
 
Cộng

Số tiền bằng chữ: ………..…………………………………………………………
(Kèm theo…. chứng từ gốc).
 

Người lập bảng kê
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

 
Tải mẫu Bảng kê chi tiền theo Thông tư 133TẢI VỀ

Tải mẫu Bảng kê chi tiền theo Thông tư 200TẢI VỀ

II. Cách lập  BẢNG KÊ CHI TIỀN

1. Mục đích: 
– Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị. Phần đầu ghi rõ họ tên, bộ phận, địa chỉ của người chi tiền và ghi rõ nội dung chi cho công việc gì.
– Cột A, B, C, D ghi rõ số thứ tự, số hiệu, ngày, tháng chứng từ và diễn giải nội dung chi của từng chứng từ.
– Cột 1: Ghi số tiền.

Bảng kê chi tiền phải ghi rõ tổng số tiền bằng chữ và số chứng từ gốc đính kèm.

Bảng kê chi tiền được lập thành 2 bản:
– 1 bản lưu ở thủ quỹ.
– 1 bản lưu ở kế toán quỹ.

————————————————

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


    TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

    Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

    Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *