1
Các mức xử phạt vi phạm Thuế

Mức xử phạt vi phạm hành chính kế toán mới nhất

Mức xử phạt vi phạm hành chính kế toán mới nhất   Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán như: Vi phạm về Chứng từ kế toán, Sổ sách kế toán, Tài khoản kế toán,

Xem thêm

Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, lập sai BCTC

Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, lập sai BCTC Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, không lập hoặc lập BCTC không đầy đủ nội dung, không đúng mẫu BCTC. Mức phạt hạch toán sai Tài khoản,

Xem thêm
Công ty KTHN

Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài mới nhất

Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài mới nhất   Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN năm 2018? Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN,

Xem thêm

Mức phạt chậm nộp, không lập thông báo phát hành hóa đơn

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn: Mức phạt chậm nộp, không lập thông báo phát hành hóa đơn   Theo điều 10 Thông tư Số 10/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định Mức phạt

Xem thêm

Mức phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn: Mức phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế   Như thế nào là hành vi trốn thuế? Các hành vi trốn thuế của Doanh nghiệp

Xem thêm

Mức phạt vi phạm quy định về sổ sách kế toán mới nhất

Quy định về mức phạt vi phạm hành chính về sổ sách kế toán như: Lập sai sổ sách kế toán; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, giám đốc; Không in sổ kế toán ra giấy;

Xem thêm