1

Thuế TNCN 2016 có những quy định nào

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN CẤP TỐC xem ngay

HỌC KẾ TOÁN GIẢM 50% HỌC PHÍ xem ngay

LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN GIÁ RẺ xem ngay

Trung tâm kế toán Hà Nội xin chia sẻ và giải đáp về thắc mắc “Thuế thu nhập cá nhân 2016 sẽ áp dụng theo những văn bản nào?”. Vậy nhằm giúp mọi người có được câu trả lời cho thắc mắc nêu trên để bảo vệ được lợi ích chính đáng của mình nên tôi xin chia sẻ cho các bạn như sau:

thuế thu nhập cá nhân 2016

Trong năm 2016, Quy định về thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo các văn bản sau:

1. LUẬT

(i) Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

(ii) Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

(iii) Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

2. NGHỊ ĐỊNH

(i) Nghị định 65/2013/NĐ-CP

(ii) Nghị định 91/2014/NĐ-CP

(iii) Nghị định 12/2015/NĐ-CP

3. THÔNG TƯ

(i) Thông tư 111/2013/TT-BTC

(ii) Thông tư 119/2014/TT-BTC

(iii) Thông tư 151/2014/TT-BTC

(iv) Thông tư 92/2015/TT-BTC

4. VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN KHÁC

Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và thành công, rất mong nhận được sự góp ý và bổ sung từ tất cả các bạn để chúng ta cùng nắm rõ quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *