1

Thuế giá trị gia tăng dự án ODA

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Đối với Công ty là nhà thầu chính có ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư là Ban quản lý dự án thuộc dự án vốn ODA viện trợ không hoàn lại. Hợp đồng không có thuế GTGT. Khi xuất  hóa đơn cho chủ đầu tư có được xuất hóa đơn GTGT không bao gồm thuế GTGT hay không?

(1)Từ ngày 01/01/2009, các chủ dự án ODA loại viện trợ không hoàn lại hoặc ODA vay đều có nghĩa vụ thu xếp vốn đối ứng trong nước để trả tiền thuế GTGT, kể cả dự án ODA mà Hiệp định tài trợ có ghi rõ nội dung: “Nguồn vốn tài trợ không được dùng để trả mọi khoản thuế phải nộp cho Chính phủ Việt Nam”. Với nguyên tắc này thì:

Công ty là nhà thầu chính ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư là Ban quản lý dự án thuộc dự án vốn ODA viện trợ không hoàn lại, Hợp đồng ghi rõ không có thuế GTGT. Vậy: Trong trường hợp này thì khi xuất hóa đơn cho chủ đầu tư công ty được xuất hóa đơn GTGT có bao gồm thuế GTGT. Ban quản lý sẽ thanh toán cho Hoá đơn này bằng 2 nguồn:

– Tiền tài trợ của dự án trả cho trị giá tiền hàng, không bao gồm thuế GTGT.

– Tiền từ nguồn vốn đối ứng trong nước trả cho món thuế GTGT.

+ Trong trường hợp  Công ty  là nhà thầu phụ có ký hợp đồng với một công ty là nhà thầu chính thuộc dự án vốn ODA viện trợ không hoàn lại. Hợp đồng  không có thuế GTGT. Nhà thầu chính ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư. Hợp đồng của nhà thầu chính này cũng không có thuế GTGT. Vậy: Trong trường hợp này thì khi xuất hóa đơn cho nhà thầu chính công ty thầu phụ  có được xuất hóa đơn GTGT không bao gồm thuế GTGT không?

       Cũng giống như nguyên tắc nêu trên Công ty là nhà thầu phụ ký hợp đồng với nhà thầu chính thuộc dự án vốn ODA viện trợ không hoàn lại. Hợp đồng ghi rõ không có thuế GTGT. Nhà thầu chính ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư. Hợp đồng của nhà thầu chính này cũng không có thuế GTGT. Trong trường hợp này khi xuất hóa đơn cho nhà thầu chính thì nhà thầu phụ đương nhiên phải xuất hóa đơn GTGT có bao gồm thuế GTGT. Nhà thầu chính sẽ quan hệ với Ban quản lý như trường hợp (1) nêu trên.

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


    TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

    Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

    Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *