1
Tài liệu kế toán

Chứng từ kế toán là gì

Chứng từ kế toán là gì  Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Nội dung

Xem thêm

Thủ tục đăng ký thuế

Thủ tục đăng ký thuế Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê khai những thông tin của người nộp thuế theo mẫu quy định và nộp tờ khai cho cơ quan quản lý thuế để bắt đầu thực

Xem thêm

Thủ tục mua hóa đơn

THỦ TỤC MUA HÓA ĐƠN  1- Thủ tục mua hóa đơn lần đầu  a- Đối với tổ chức kinh doanh: tổ chức kinh doanh mua hoá đơn lần đầu phải nộp các giấy tờ sau:  – Đơn xin mua hoá

Xem thêm

Thủ tục khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Thủ tục khai thuế Tiêu thụ đặc biệt – Trình tự thực hiện: Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo

Xem thêm

Thủ tục chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế GTGT

Thủ tục chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế GTGT – Trình tự thực hiện:  + Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng đủ điều kiện tính thuế GTGT

Xem thêm

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Để việc quyết toán thuế TNDN năm 2012 được thực hiện theo đúng quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12; Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Nghị định số 124/2008/NĐ-CP

Xem thêm

Hạch toán tiền lương

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG *Khi trích trước tiền lương nghỉ phép của lao động trực tiếp Nợ TK 622:chi phí nhân công trực tiếp Có TK 335:chi phí trả trước *khi

Xem thêm

Hướng dẫn làm báo cáo thực tập

HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP Luận văn (Báo cáo) thực tập là nhiệm vụ bắt buộc của sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng. Luận văn (Báo cáo) thực tập là một báo cáo chuyên khảo

Xem thêm

Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp + Bạn hiện là một nhân viên kế toán mới chập chững bước vào nghề? + Bạn không hiểu rõ cách quyết toán thuế cho doanh nghiệp của mình như

Xem thêm

Thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục kê khai quyết toán thuế TNCN 1. Về khai quyết toán thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập: 1.1. Hồ sơ khai quyết toán: Thực hiện theo qui định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 14 Thông

Xem thêm