1
Tài liệu kế toán

Hóa đơn chứng từ, phát hành hóa đơn

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hoá đơn

Xem thêm

Xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế

Xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế Căn cứ các quy định tại các Điều 2,

Xem thêm

Vi phạm hành chính về thuế

Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện Căn cứ theo Điều 116, chương XIII Luật Quản Lý Thuế số 78/2006/QH11. –

Xem thêm

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp 1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ

Xem thêm

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt Nguyên tắc khai thuế.  Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là loại thuế khai

Xem thêm

Kê khai thuế thu nhập cá nhân

Kê khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân Đối tượng phải kê khai thuế, quyết toán thuế

Xem thêm

Kê khai thuế môn bài

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài  – Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt

Xem thêm

Cách lập hóa đơn giá trị gia tăng, lập hóa đơn bán hàng

Hướng dẫn cách lập viết hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng 1. Nguyên tắc lập hoá

Xem thêm

Khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán, khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản

Đối tượng áp dụng. ► Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có đăng ký kinh doanh hoặc không phải

Xem thêm

Khai thuế tài nguyên

Đối tượng phải nộp thuế tài nguyên: ► Cơ sở khai thác tài nguyên thiên nhiên (trừ khai thác nước sản

Xem thêm