Post Tagged with: "tài liệu kế toán tài chính doanh nghiệp"

Báo cáo thuế hàng tháng

Báo cáo thuế hàng tháng

BÁO CÁO THUẾ CHO DOANH NGHIỆP BÁO CÁO HÀNG THÁNG CỦA CÁC CÔNG TY – DOANH NGHIỆP GỒM NHỮNG GÌ I.        THÁNG 01 1.    Khai thuế kỳ thuế tháng 12 bao gồm: – Thuế giá trị gia tăng – Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) – Thuế tài nguyên (nếu có) – Thuế thu nhập […]

Xem thêm