Post Tagged with: "tài liệu kế toán doanh nghiệp"

Kỹ năng của kế toán Doanh Nghiệp

Các kỹ năng cần thiết của một kế toán Doanh Nghiệp – Phải có chuyên môn giỏi: Muốn trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp, trước hết khi đang còn học trong trường phổ thông thì phải chú tâm vào môn toán, giỏi tính toán, yêu thích các con số, có khả năng sử […]

Xem thêm
Báo cáo thuế hàng tháng

Báo cáo thuế hàng tháng

BÁO CÁO THUẾ CHO DOANH NGHIỆP BÁO CÁO HÀNG THÁNG CỦA CÁC CÔNG TY – DOANH NGHIỆP GỒM NHỮNG GÌ I.        THÁNG 01 1.    Khai thuế kỳ thuế tháng 12 bao gồm: – Thuế giá trị gia tăng – Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) – Thuế tài nguyên (nếu có) – Thuế thu nhập […]

Xem thêm