Post Tagged with: "tài liệu kế toán"

Các hình thức kế toán

Các hình thức kế toán

Hình thức kế toán Nhật ký chung Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm […]

Xem thêm
Báo cáo thuế hàng tháng

Báo cáo thuế hàng tháng

BÁO CÁO THUẾ CHO DOANH NGHIỆP BÁO CÁO HÀNG THÁNG CỦA CÁC CÔNG TY – DOANH NGHIỆP GỒM NHỮNG GÌ I.        THÁNG 01 1.    Khai thuế kỳ thuế tháng 12 bao gồm: – Thuế giá trị gia tăng – Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) – Thuế tài nguyên (nếu có) – Thuế thu nhập […]

Xem thêm