Post Tagged with: "lập sai BCTC"

Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, lập sai BCTC

Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, lập sai BCTC

Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, không lập hoặc lập BCTC không đầy đủ nội dung, không đúng mẫu BCTC. Mức phạt hạch toán sai Tài khoản, không đúng theo hệ thống tài khoản kế toán theo quy định … Từ ngày 1/5/2018, Theo điều 10, điều 11, điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày […]

Xem thêm