Post Tagged with: "kế toán doanh nghiệp"

Báo cáo thuế hàng tháng

Báo cáo thuế hàng tháng

BÁO CÁO THUẾ CHO DOANH NGHIỆP BÁO CÁO HÀNG THÁNG CỦA CÁC CÔNG TY – DOANH NGHIỆP GỒM NHỮNG GÌ I.        THÁNG 01 1.    Khai thuế kỳ thuế tháng 12 bao gồm: – Thuế giá trị gia tăng – Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) – Thuế tài nguyên (nếu có) – Thuế thu nhập […]

Xem thêm