Post Tagged with: "cố lên tôi ơi"

Cố lên tôi ơi

Cố lên tôi ơi

Cố lên nào!                                                            …Tôi ơi !  –  Cuộc sống,đôi khi con người ta muốn vô lo,vô nghĩ nhưng không thể đơn giản như vậy! Cuộc sống có quá nhiều […]

Xem thêm