Post Tagged with: "cách tính thuế thu nhập cá nhân"

Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí

Hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí Căn cứ vào Điều 3, Thông tư 93/2010/TT-BTC ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2010 quy định các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí bao gồm: Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi […]

Xem thêm
Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân một cách đơn gian nhất Trường hợp bạn chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở một nơi thì sẽ được cơ quan trả thu nhập sẽ kê khai và nộp thuế thay cho bạn. Nếu bạn có thu nhập từ nhiều nguồn (kinh doanh và […]

Xem thêm
Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2012-2013 Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào những người có thu nhập cao, bao gồm công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập, cá nhân là người không mang quốc tịch Việt […]

Xem thêm