1

Những sai sót thường gặp trong kế toán hàng tồn kho

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn về: Những sai sót thường gặp trong kế toán hàng tồn kho

1. Sai sót liên quan đến độ sai lệch, làm sai số liệu

– Xác định và ghi nhận sai giá gốc hàng tồn kho.

– Chênh lệch do kiểm kê thực tế so với sổ kế toán hay thẻ kho. Chênh lệch sổ chi tiết, sổ cái với bảng cân đối kế toán.

– Giá trị hàng tồn kho nhập kho khác so với giá trị trên hóa đơn và các chi phí phát sinh.

– Số liệu xuất kho không đúng so với số liệu thực xuất.

2. Sai sót liên quan đến việc thiếu quy trình, bỏ bước, không làm hay do công tác quản lý, kế toán.

– Không làm thủ tục nhập kho cho mỗi một lần nhập hàng hoá mà phiếu nhập khi gộp chung cho cả một khoảng thời gian dài.

– Không theo dõi riêng thành phẩm và phế phẩm theo tiêu thức kế toán, tiêu thức kĩ thuật hay chưa xử lý phế phẩm.

– Kế toán không đối chiếu thường xuyên giữa thủ kho và kế toán.

– Không theo dõi hàng gửi bán trên TK hàng tồn kho hay giao hàng gửi bán nhưng không kí hợp đồng mà chỉ viết phiếu xuất kho thông thường. Hàng gửi bán đã được chấp nhận thanh toán nhưng kế toán vẫn để trên TK 157 mà chưa ghi nhận thanh toán và kết chuyển giá vốn.

– Hàng hóa, thành phẩm ứ đọng, tồn kho lâu với giá trị lớn mà chưa có biện pháp xử lý.

– Không thực hiện quản lý chặt chẽ khâu mua hàng hay bộ phận mua hàng khai khống giá mua (giá mua cao hơn so với giá thị trường).

– Không thực hiện lập bảng kê tính giá đối với từng loại hàng tồn kho.

– Không lập biên bản kiểm nghiệm vật tư nhập kho hay mua hàng sai quy cách, số lượng, chất lượng, chủng loại… nhưng vẫn hạch toán nhập kho.

– Kế toán xuất nhập kho nhưng thực tế thì không thực xuất, thực nhập mà ghi số liệu khống.

– Do công tác quản lý hao hụt, bảo quản hàng tồn kho không tốt. Thời điểm cuối năm, đơn vị không thực hiện xem xét và kiểm tra rà soát tuổi thọ, đặc điểm vật lý, hoá học của hàng hoá có thể dẫn đến hư hỏng, hay không xem xét điều kiện lưu kho, bảo quản và sắp xếp hàng tại kho để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hoá đó.

– Kế toán không thực hiện kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm 31/12 năm tài chính.

– Kế toán không tách biệt thủ kho với kế toán hàng tồn kho hay bộ phận mua hàng và nhận hàng.

– Kế toán không lập bảng kê chi tiết cho từng phiếu xuất kho cụ thể, không viết phiếu xuất kho riêng cho mỗi lần xuất hàng.

– Kế toán thực hiện quyết toán vật tư sử dụng hàng tháng chậm.

– Kế toán thực hiện lập phiếu nhập xuất kho không kịp thời.

– Kế toán chưa lập bảng kê chi tiết cho từng phiếu nhập xuất kho.

– Kế toán chưa xây dựng quy chế quản lý vật tư, hàng hoá, định mức tiêu hao vật tư hay định mức không phù hợp.

– Kế toán chưa đối chiếu, kiểm kê, xác nhận với khách hàng về HTK nhận giữ hộ.

– Kế toán chưa lập bảng tổng hợp Báo cáo xuất nhập tồn định kỳ hàng tháng, hàng quý, bảng tổng hợp số lượng từng loại nguyên vật liệu tồn kho để thực hiện đối chiếu với số liệu trên sổ kế toán.

– Kế toán chưa xử lý vật tư, hàng hóa phát hiện thừa, thiếu khi kiểm kê.

Bạn đang xem: Những sai sót thường gặp trong kế toán hàng tồn kho

– Phương pháp tính giá xuất kho hay xác định giá trị sản phẩm dở dang chưa phù hợp hoặc không nhất quán.

– Công cụ, dụng cụ báo hỏng nhưng kế toán vẫn chưa tìm nguyên nhân xử lý hoặc vẫn tiếp tục phân bổ vào chi phí.

3. Sai sót liên quan đến các loại giấy tờ, hoá đơn, chứng từ

– Kế toán ghi nhận hàng tồn kho không đầy đủ chứng từ, hoá đơn hợp lệ hay không ghi phiếu nhập kho, không có biên bản giao nhận hàng hoá hay không có biên bản đánh giá chất lượng hàng tồn kho.

– Kế toán ghi nhận nhập kho hàng hoá không có hoá đơn hợp lệ như mua hàng hoá với số lượng lớn nhưng không có hợp đồng hay hoá đơn mua hàng không đúng quy định (thu mua hàng nông sản chỉ tập lập bảng kê

– Do phiếu xuất nhập kho chưa đúng quy định như viết trùng số, không đánh số thứ tự hay thiếu chữ ký, các chỉ tiêu không nhất quán, đồng nhất…

– Đơn giá hay số lượng hàng tồn kho âm do luân chuyển chứng từ chậm hay viết phiếu xuất kho trước khi viết phiếu nhập kho.

– Biên bản hủy hàng tồn kho kém phẩm chất không ghi rõ phương pháp kỹ thuật sử dụng để thực hiện tiêu hủy.

– Kế toán trích lập dự phòng không đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Sai sót liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh

– Kế toán không hạch toán trên TK 151 khi hàng về nhưng hóa đơn chưa về.

– Kế toán không theo dõi chi tiết từng loại vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa…

– Kế toán không hạch toán phế liệu thu hồi. Nguyên vật liệu xuất thừa nhưng không hạch toán nhập lại kho.

– Không hạch toán hàng gửi bán, hay hạch toán chi phí vận chuyển, bốc xếp vào hàng gửi bán, giao hàng gửi bán nhưng không ký hợp đồng mà chỉ viết phiếu xuất kho thông thường.

– Kế toán không thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hoặc trích lập không dựa trên cơ sở giá thị trường, lập dự phòng cho hàng hóa giữ hộ không thuộc quyền sở hữu của đơn vị.

– Kế toán hạch toán xuất kho khi chưa ghi nhận nhập kho.

– Kế toán hạch toán nhập xuất hàng tồn kho không đúng kỳ.

– Kế toán xuất kho nội bộ theo giá ấn định chứ không theo giá thành sản xuất

– Kế toán thực hiện xuất kho nhưng không hạch toán vào chi phí.

– Kế toán xuất vật tư cho DN sản xuất mà chỉ theo dõi về số lượng, không theo dõi về giá trị vật tư.

– Kế toán hạch toán sai: không hạch toán theo phiếu xuất vật tư, phiếu nhập kho vật tư đã xuất nhưng không dùng hết mà chỉ hạch toán xuất kho theo số chênh lệch giữa phiếu xuất vật tư lớn hơn phiếu nhập lại vật tư.

– Kế toán hạch toán sai: hàng tồn kho nhập xuất thẳng không qua kho vẫn đưa vào TK 152, 153.

– Kế toán hạch toán hàng tồn kho giữ hộ vào TK 152 mà không theo dõi trên tài khoản ngoài bảng 002.

– Nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa kém chất lượng theo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp không được xuất rakhỏi sổ sách.

– Khi lập BCTC hợp nhất hàng tồn kho ở tài khoản 136,138 tại chi nhánh không được điều chỉnh về TK 152.

– Phân loại sai tài sản cố định là hàng tồn kho (công cụ, dụng cụ) hay không phân loại nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa.

– Phân bổ công cụ, dụng cụ theo tiêu thức không phù hợp, không nhất quán hoặc không có bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ xuất dung trong kì.

– Hạch toán tạm nhập tạm xuất không có chứng từ phù hợp hoặc theo giá tạm tính khi hàng về chưa có hóa đơn nhưng đã xuất dùng ngay, tuy nhiên chưa tiến hành theo giá thực tế cho phù hợp khi nhận được hóa đơn.

(Hình ảnh: Những sai sót thường gặp trong kế toán hàng tồn kho)

————— KẾ TOÁN HÀ NỘI CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG —————

Khóa học thực hành kế toán ngắn hạn ở một số cơ sở cho các bạn tham khảo: 

 1. Kế toán Hà Nội tại tpHCM
 2. Trung tâm kế toán ở Từ Liêm Hà Nội
 3. Trung tâm kế toán ở Đống Đa Hà Nội
 4. Trung tâm kế toán ở Hà Đông Hà Nội
 5. Trung tâm kế toán ở Bắc Ninh
 6. Lớp kế toán thực hành ở Hải Phòng
 7. Lớp kế toán ở Hạ Long Quảng Ninh
 8. Trung tâm kế toán ở Vĩnh Phúc

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


  TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

  Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

  Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *