1
BHXH – BHYT – BHTN – KPCĐ

Ký hiệu trên thẻ bảo hiểm y tế giúp bạn biết mức tiền được hưởng

Nhìn vào thẻ BHYT, người dân có thể biết mình làm ở ngành nghề nào, mức hưởng BHYT, nơi sinh

Xem thêm

Chế độ thai sản bảo hiểm xã hội mới nhất

Chế độ thai sản năm 2018 mới nhất hiện hành – Điều kiện, mức hưởng, thời gian hưởng Quy định

Xem thêm