1

Mẫu tờ khai kê khai thuế qua mạng

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Mẫu tờ khai đăng ký nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng

Mẫu: 01/ĐK-iHTKK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do  – Hạnh Phúc

————00O00————

TỜ KHAI

Đăng Ký Nộp Hồ Sơ Kê Khai Thuế Qua Mạng Internet

       Kính gửi: Cơ quan thuế …………………………………….

       Tên người nộp thuế: ……………………………………….

       Mã số thuế: …………………………………………………….

       Qua xem xét và nhận thấy cơ sở chúng tôi có đủ điều kiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng phương pháp nộp tờ khai thuế qua mạng Internet, cụ thể như sau:

1. Thời gian đề nghị được áp dụng: kể từ ngày….tháng….năm…

2. Thông tin liên quan đến giao dịch điện tử của cơ sở chúng tôi như sau:

Số Seria chứng thư số:  …………………….

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng: ……………………

………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử: ………………………..

    Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản Lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

                                                                                                                                          NGƯỜI NỘP THUẾ

hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                                   Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

                                                 ………………………………………….

 

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


    TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

    Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

    Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *