1
Mẫu hợp đồng – Lao động

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo Thông tư 21

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –

Xem thêm