1

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Nguyên tắc khai thuế.

 •  Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là loại thuế khai theo tháng và khai theo lần phát sinh:

+ Khai theo tháng: Đối với NNT sản xuất, gia công hàng hoá và kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.
+ Khai theo từng lần phát sinh: Đối với NNT mua hàng hoá chịu thuế TTĐB để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà bán trong nước.

 •  Nếu trong kỳ tính thuế (trường hợp khai theo tháng) không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc NNT đang thuộc diện được hưởng ưu đãi giảm thuế (do thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ) thì NNT vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định (trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế và trường hợp tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế).
 • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì NNT không phải nộp hồ sơ khai thuế. Chậm nhất là 5 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh, NNT phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, NNT phải thực hiện kê khai theo quy định.
 • Kỳ tính thuế đầu tiên theo tháng được tính từ ngày bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối cùng của tháng, kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày kết thúc hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • NNT tự tính số tiền thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định tại Điều 37 và Điều 38 của Luật Quản lý thuế.
 • NNT phải khai chính xác trung thực và đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định..

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế.

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Một số trường hợp cụ thể địa điểm nộp hồ sơ khai thuế quy định như sau:

→Trường hợp NNT có cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính thì nộp hồ sơ tại nơi có cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
→Trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước trên cùng một địa phương có quy định việc phối hợp, giải quyết thủ tục hành chính mà trong đó có quy định thủ tục, hồ sơ khai thuế theo cơ chế một cửa liên thông thì địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định đó.
→Trường hợp NNT sản xuất hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc hoặc bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, xuất hàng bán ký gửi, NNT phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho toàn bộ số hàng hóa này với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Các chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi không phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng khi gửi Bảng kê bán hàng về NNT thì đồng gửi một bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp các chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi để theo dõi.
Ví dụ: Tổng công ty bia rượu Hà Nội có chi nhánh bán hàng tại tỉnh Hưng Yên thì phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho toàn bộ số bia do Tổng công ty sản xuất bán ra bao gồm cả số bia bán qua chi nhánh tại Hưng Yên với Cục thuế Hà Nội. Chi nhánh của Tổng công ty bia rượu Hà Nội tại Hưng Yên không phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế tỉnh Hưng Yên nhưng khi gửi bảng kê bán hàng về Tổng công ty thì đồng thời gửi một bản cho cơ quan thuế tỉnh Hưng Yên theo dõi.

Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai theo tháng, theo lần phát sinh

Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt và các bảng kê có liên quan làm căn cứ để NNT khai thuế, tính thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế. Cụ thể như sau:
 •  Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
 •  Bảng kê hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
 •  Bảng kê hoá đơn hàng hoá mua vào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-2/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Hồ sơ khai thuế bổ sung.

+  Tờ khai tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/ TTĐB của kỳ khai thuế cần điều chỉnh theo số đã điều chỉnh.
+  Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu số 01/ KHBS ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ tài Chính.
+  Tài liệu giải trình cho bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

► Đối với hồ sơ khai thuế theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế.
► Đối với hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
► Đối với hồ sơ khai bổ sung: Được nộp vào bất cứ ngày làm việc nào, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


  TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

  Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

  Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *