1

Khai thuế tài nguyên

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Đối tượng phải nộp thuế tài nguyên:

► Cơ sở khai thác tài nguyên thiên nhiên (trừ khai thác nước sản xuất thuỷ điện):

Khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than; khai thác tài nguyên tại mỏ nằm trên địa bàn liên huyện trong cùng một tỉnh, nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho Cục Thuế nơi có tài nguyên khai thác.

► Cơ sở thu mua tài nguyên: đăng ký nộp thuế tài nguyên thay cho tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ lẻ thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở thu mua tài nguyên.

Hình thức khai thuế tài nguyên:

Khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô) là loại khai theo tháng và khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán đến thời điểm chấm dứt hoạt động khai thác tài nguyên, chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.

Hồ sơ khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên).

Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng.

+   Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên.

+   Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

+    Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo (nếu có).

Khai thuế tài nguyên đối với dầu thô, khí thiên nhiên.

Khai thuế tài nguyên tạm tính.

 •  Đối với dầu thô:

– Hồ sơ khai thuế tài nguyên là Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính theo mẫu số 01/TAIN – DK ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên tạm tính: chậm nhất là ngày thứ 35 kể từ ngày xuất bán (đối với dầu thô bán tại thị trường nội địa) hoặc ngày cơ quan hải quan xác nhận dầu thô xuất khẩu.

 • Đối với khí thiên nhiên

–  Hồ sơ khai thuế tài nguyên là Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính theo mẫu số 01/TAIN – DK ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên tạm tính: chậm nhất là ngày thứ 20 hàng tháng.

 Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu thô, khí thiên nhiên.

+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN – DK ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

+ Bảng kê sản lượng và doanh thu bán dầu thô hoặc khí thiên nhiên khai thác trong kỳ tính thuế theo mẫu số 02-1/TAIN – DK ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

+ Bảng kê số tiền thuế tài nguyên tạm tính trong kỳ tính thuế theo mẫu số  02-2/TAIN – DK ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

 Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với khai thác dầu thô, khí thiên nhiên.

– Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

– Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày kết thúc hợp đồng dầu khí.

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


  TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

  Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

  Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *