1

Khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT cho Dự án đầu tư (02/GTGT)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
Chọn loại tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung) và chọn các phụ lục cần kê khai sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai GTGT cho Dự án đầu tư mẫu 02/GTGT.
1). Trường hợp khi tờ khai lần đầu
Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:
1.1 Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:
– Các chỉ tiêu NNT tự nhập: [24], [25] , [26], [27], [28a], [30], [31] kiểu số, không âm. Kiểm tra [30] + [31] phải nhỏ hơn hoặc bằng [29], không thỏa mãn điều kiện thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Tổng chỉ tiêu [30] + [31] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [29]”.
1.2 Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tự động tính toán :
– Chỉ tiêu [21]: tự động chuyển từ chì tiêu [32] kỳ trước sang, cho phép sửa, nếu sửa khác thì cảnh báo vàng và vẫn cho in tờ khai.
– Chỉ tiêu [22]: Bằng tổng cột (8) trên phụ lục 01_2/GTGT
– Chỉ tiêu [23]: Bằng tổng cột (10) trên phụ lục 01_2/GTGT
– Chỉ tiêu [28] = [23] + [25] – [27], kiểm tra
+ Nếu [28a] > [21] + [28] thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ và không cho in
+ Nếu [28] < [28a] < [28] + [21] thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng và vẫn cho in
– Chỉ tiêu [29] = [21] + [28] – [28a]
– Chỉ tiêu [32]= [29] – [30] – [31]

1.3 Nhập phụ lục 01-2/GTGT ( Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào)
– Nhập chi tiết các chỉ tiêu từ cột 2 đến cột 9, cho phép null các cột :MST, mặt hàng, ghi chú.(Cột MST nếu có nhập thì kiểm tra cấu trúc theo qui định của CQT.)
– Ngày tháng năm phát hành : nhập ngày tháng, kiểm tra đúng theo định dạng dd/mm/yyyy, Và ngày tháng năm phải nhỏ hơn hoặc bằng kỳ tính thuế
– Tổng giá trị HHDV mua vào = tổng cột 8 so sánh với chỉ tiêu [22] trên tờ khai
– Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào = tổng cột 10 so sánh với chỉ tiêu [23] trên tờ khai
– Bấm F5 để thêm dòng (thông tin này hiển thị lên phần hướng dẫn phía dưới bên trái màn hình).
– Bấm F6 để xoá dòng tại vị trí con trỏ (thông tin này hiển thị lên phần hướng dẫn phía dưới bên trái).
– “Nhận dữliệu từ file” : tương tự như mẫu 01-1/GTGT
2) Trường hợp khi tờ khai bổ sung
Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Ứng dụng cho phép NNT chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung sau đó nhấn nút Đồng ý màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:
Ứng dụng sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ kê khai làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh (Nếu là tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu, nếu là tờ khai bổ sung lần n thì lấy dữ liệu lần bổ sung n-1). NNT sẽ kê khai bổ sung điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS.
Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [21], [23], [30], [31], cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


    TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

    Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

    Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *