1
Tự học Kế toán trên Excel

Hướng dẫn chuyển số thành chữ trong Excel 2003, 2007, 2010, 2013

Để hỗ trợ các bạn kế toán trong việc Chuyển số thành chữ trong Excel, Bài viết này Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách chuyển số  thành chữ trong Excel 2003, 2007, 2010, 2013 chi tiết bằng hình ảnh.  Bước

Xem thêm

Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên Excel

Phần trước chúng tôi đã chia sẻ với các bạn Mẫu sổ sách kế toán trên Excel, phần này kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách lập sổ sách kế toán trên Excel chi tiết theo mẫu trên, cụ thể

Xem thêm

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán trên Excel

Ở bài viết trước các bạn đã được hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên Excel thực hiện trên Mẫu sổ sách mà Công ty kế toán Hà Nội thiết kế. Phần này các bạn sẽ được hướng dẫn làm

Xem thêm

Cách lập sổ Nhật ký chung trong Excel kế toán

Ghi sổ sách theo hình thức Nhật ký chung được đa số các Doanh nghiệp lựa chọn. Bài viết này Công ty kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách lập sổ nhật ký chung trên Excel theo mẫu sổ

Xem thêm

Hướng dẫn cách lập các bảng biểu cuối tháng trên Excel

Phần trước các bạn đã được hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên Excel theo mẫu Công ty Kế Toán Hà Nội thiết kế. Bài viết này các bạn sẽ được hướng dẫn cách lập các bảng biểu cuối tháng

Xem thêm

Cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán nhật ký chung

Ghi sổ sách kế toán theo hình thức Nhật Ký Chung được rất nhiều DN và kế toán lựa chọn, nhưng sau khi làm xong sổ sách kế toán các bạn không biết kiểm tra đối chiếu xem đúng hay

Xem thêm

Các phím tắt trong Excel kế toán

Excel là 1 công cụ hữu ích cho công việc của người kế toán. Hiểu được điều đó Công ty kế toán Hà Nội xin tổng hợp các phím tắt trong Excel, hy vọng sẽ giúp ích cho công việc

Xem thêm

Các hàm thường dùng trong kế toán Excel để lên sổ sách

Các hàm thường dùng trong Excel để lên sổ sách, tính lương, làm bảng nhập xuất tồn, quản lý kho, lập các báo cáo kế toán trên Excel  1. Hàm LEFT Cú pháp: LEFT(text,số ký tự cần lấy) VD: LEFT(“ketoanhanoi”,6)=”ketoan”

Xem thêm

Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán

Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel vào công việc kế toán để tính phân bổ chi phí, tính khấu hao, tính giá nhập xuất kho …  1. Công dụng của hàm VLOOKUP trong Excel kế toán:  

Xem thêm

Cách sử dụng hàm Subtotal trong Excel khi làm kế toán

Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel khi làm kế toán thực tế  1. Công dụng của hàm SUBTOTAL trong Excel đối với kế toán:   – Tính tổng dãy ô có điều kiện như:                  Tính tổng

Xem thêm