1
Thuế thu nhập doanh nghiệp

Những tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp thường gặp

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn: Cách xử lý 20 tình huống thường gặp về Thuế TNDN 1. Tiền thuê tài sản của cá nhân không có hóa đơnHình thức thuê tài sản của

Xem thêm
Công ty KTHN

Cách hạch toán chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thì hạch toán, xử lý như thế nào? KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn cách xử lý các khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN.

Xem thêm

Các khoản chi phí được trừ và Không được trừ tính thuế TNDN

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn: Tổng hợp các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, Các khoản chi phí Không được trừ khi tính thuế TNDN, Các khoản chi phí bị

Xem thêm

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Theo điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC và điều 11, 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 và thuế suất ưu đãi đối với 1 số ngành cụ thể như sau: I.

Xem thêm