1
Hóa đơn giá trị gia tăng

Cách xử lý khi mất hóa đơn gtgt đầu vào đầu ra

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ: Cách xử lý hóa đơn GTGT đầu vào đầu ra khi bị mất. Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT (đỏ, VAT) chi tiết: Xử lý khi mất hóa đơn

Xem thêm
bao-cao-thue-hang-thang

Cách xử lý ghi sai hóa đơn giá trị gia tăng

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ: Cách xử lý hóa đơn viết sai chi tiết từng trường hợp Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai như: Viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai

Xem thêm

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

KẾ TOÁN HÀ NỘI chia sẻ cho các bạn về: hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý (hoặc theo tháng) mẫu BC26-A trên  phần mềm HTKK mới nhất, cách ghi các chi tiêu chi

Xem thêm