Excel và kế toán

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN CẤP TỐC xem ngay

HỌC KẾ TOÁN GIẢM 50% HỌC PHÍ xem ngay

LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN GIÁ RẺ xem ngay

EXCEL VÀ ỨNG DỤNG TRONG KẾ TOÁN

– Một số ứng dụng của Excel để cung cấp thêm kiến thức giúp sinh viên vận dụng tốt phần mềm này với kế toán.

– Bổ xung cho người dùng kiến thức và những kỹ năng cơ bản về thực hành kế toán kế toán trong điều kiện vận dụng trong tin học.

– Sau khi trang bị cho mình được những kiến thức cơ bản của học phần này người dùng có thể:

   + Vận dụng  thực hành để bắt tay vào công việc làm kế toán phục vụ cho mọi doanh nghiệp vừa và nhỏ với phần mềm Excel.

   + Có một kiến thức và cơ sở nền tảng để có thể tìm hiểu sau rộng hơn về hệ thống thông tin kế toán.

* Sử dụng Excel tìm hàm hồi quy: 

– Phương pháp ước lượng hồi quy được sử dụng nhiều trong dự báo kinh tế dựa vào số liệu thống kê.

– Hướng dẫn sau đây giúp ta khai thác chức năng này trên Excel.

(Xem chiết tiết hướng dẫn tại đây)

* Sử dụng Excel tìm điểm hòa vốn:

– Excel và các phần mềm bảng tính khác như Open Office Calc… có chức năng phân tích Goal Seek cho phép tìm mục tiêu. Hướng dẫn ngắn, đơn giản sau giúp chúng ta khai thác chức năng này để giải các bài toán tìm điểm hoà vốn trong môn kế toán quản trị (bằng Excel 2007).

 

(Xem chiết tiết hướng dẫn tại đây)

KHÓA TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG CƠ BẢNxem ngay

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT CƠ BẢNxem ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *