1

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm tần suất kê khai thuế

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Trong năm 2013, công tác cải cách và hiện đại hóa quản lý thuế đã thu được những kết quả khả quan, tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam phấn đấu đến năm 2015 sẽ là một trong 5 nước đứng đầu khu vực Đông Nam á được xếp hạng có mức độ thuận lợi về thuế. Đó là khẳng định của Vụ trưởng, Phó ban Cải cách và Hiện đại hóa – Tổng cục Thuế, ông Nguyễn Quang Tiến.

Theo ông Nguyễn Quang Tiến, với quyết tâm thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011- 2020 và kế hoạch cải cách hệ thống thuế 2011-2015, trong năm vừa qua, ngành thuế đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, đặc biệt là Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đáng kể nhất là việc xây dựng ngưỡng tính thuế, giảm tần suất kê khai thuế GTGT đối với DN nhỏ và vừa. Các nội dung này đã được tiếp thu và đưa vào nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế GTGT. Theo đó, bảng danh mục ngành nghề tính thuế theo tỷ lệ đối với các DN, tổ chức kinh doanh dưới ngưỡng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã được hiện thực hóa khi Bộ Tài chính ban hành Công văn số 17963 về việc tính thuế GTGT theo tỷ lệ %. Cũng trong năm vừa qua, ngành thuế đã nghiên cứu, ban hành hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế trên cơ sở các chỉ tiêu định tính và định lượng được kết hợp và bổ sung chặt chẽ cho nhau để đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế theo từng năm, từng giai đoạn. Đây là công cụ để theo dõi và giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu chiến lược trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của cơ quan thuế.
Để đảm bảo thu đúng, thu đủ và công bằng giữa các tổ chức cá nhân nộp thuế, ngành thuế cũng đã xây dựng và hoàn hiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm soát, đặc biệt là hoạt động chuyển giá; trong đó đã nghiên cứu, tìm hiểu và sẽ mua thông tin của một số tổ chức quốc tế để bổ sung cho hệ thống dữ liệu của ngành thuế; phối hợp với các đơn vị có liên quan thu thập thông tin và xây dựng hệ thống tỷ suất lợi nhuận của DN hoạt động trong lĩnh vực dệt may, da giày để làm cơ sở so sánh trong quá trình thanh tra giá chuyển nhượng. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh quản lý việc kê khai thông tin đối với các DN có giao dịch liên kết, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các DN liên kết có nghi vấn về chuyển giá, qua đó đã thu về cho NSNN hàng trăm tỷ đồng.
Trong lĩnh vực quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế cùng với cục thuế các địa phương đã và đang thu thập thông tin, rà soát, phân loại DN, thực hiện thanh tra kiểm tra đối với một số ngành nghề có rủi ro cao như: kinh doanh trò chơi trực tuyến; quảng cáo trực tuyến, cho thuê máy chủ… Hiện nay, Tổng cục Thuế đang trực tiếp thanh tra 4 DN TMĐT với số truy thu dự kiến trên 100 tỷ đồng.
Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2014, hệ thống thuế sẽ tiếp tục những nỗ lực cải cách để công tác quản lý ngày càng hoàn thiện theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp. Để đạt được mục tiêu đó, Tổng cục Thuế sẽ chỉ đạo các cục thuế thành lập ban chỉ đạo triển khai chiến lược cải cách, đồng thời thường xuyên tổng hợp báo cáo kết quả, các vướng mắc phát sinh và những kiến nghị trong quá trình thực hiện để có những giải pháp kịp thời. Tại cấp Tổng cục Thuế sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể về cải cách thuế giai đoạn 2014-2015, đồng thời tổ chức triển khai đúng tiến độ dự án. Cùng với nỗ lực đẩy mạnh hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, toàn ngành sẽ tiếp tục thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ hiệu quả cho việc phân tích rủi ro và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với hoạt động chuyển giá. Trong nội dung quản lý thuế với hoạt động TMĐT, năm 2014 ngành thuế sẽ triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các DN trong lĩnh vực này; hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế IMF, OECD, JICA trong việc đào tạo kỹ năng cho công chức làm công tác quản lý. Đặc biệt, cơ quan thuế sẽ tổ chức triển khai phân loại người nộp thuế theo quy mô để giảm tần suất kê khai thuế và dự kiến áp dụng từ 1/7/2014

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


    TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

    Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

    Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *