1

Công thức tính thuế nhà thầu

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Công thức tính thuế nhà thầu

Doanh thu tính thuế GTGT là DT đã bao gồm tất cả các thuế

Doanh thu tính thuế TNDN là DT đã bao gồm tất cả các thuế trừ thuế GTGT

1) Trường hợp giá trị hợp đồng bao gồm thuế

Thuế GTGT = Giá trị hợp đồng x tỷ lệ GTGT x thuế suất

Thuế TNDN = (Giá trị hợp đồng – thuế GTGT) x tỷ lệ thuế TNDN

2) Trường hợp giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế

DTTT TNDN = Giá trị hợp đồng (1- tỷ lệ thuế TNDN)

DTTT GTGT = DTTT TNDN /(1- tỷ lệ GTGT x thuế suất )

Thuế GTGT = DTTT GTGT x tỷ lệ GTGT x thuế suất

Thuế TNDN = DTTT TNDN x tỷ lệ thuế TNDN

3) Trường hợp giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT

Thuế TNDN = Giá trị hợp đồng x tỷ lệ thuế TNDN

DTTT GTGT = Giá trị hợp đồng /(1- tỷ lệ GTGT x thuế suất )

Thuế GTGT = DTTT GTGT x tỷ lệ GTGT x thuế suất

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


    TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

    Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

    Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *