Category: Tài liệu kế toán

Cách hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Cách hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Trung tâm dạy kế toán thực hành thực tế tham khảo và chia sẻ cho các bạn làm kế toán về ” Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp” Chi phí quản lý doanh nghiệp là các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tùy vào loại hình […]

Văn bản hợp nhất các Thông tư hướng dẫn về Quản lý thuế

Văn bản hợp nhất các Thông tư hướng dẫn về Quản lý thuế

Trung tâm đào tạo kế toán thực hành Hà Nội giới thiệu cho các bạn điều luật quản lý Thuế như sau Ngày 19/6/2015, Bộ Tài chính ban hành văn bản số 18/VBHN-BTC về Quản lý thuế trên cơ sở hợp nhất 06 Thông tư sau: – Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài […]

Những thủ tục cần làm về Thuế đối với công ty mới thành lập

Những thủ tục cần làm về Thuế đối với công ty mới thành lập

Chào các bạn, vấn đề hỏi về các thủ tục làm Thuế khi thành lập công ty hay doanh nghiệp được rất nhiều người quan tâm và hỏi tới, hôm nay “trung tâm kế toán tại bắc ninh ” xin chia sẻ cho các bạn như sau: I/ KHAI THUẾ MÔN BÀI KHI THÀNH LẬP DOANH […]

Cách tính tỉ lệ lao động khuyết tật để được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN

Theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH, cách xác định tỷ lệ lao động là người khuyết tật được tính như sau: ♦ Tỷ lệ % lao động là người khuyết tật được sử dụng tại cơ sở sản xuất, kinh doanh (sau đây được gọi tắt là CS SXKD) được tính bằng tổng số lao động là […]

Xác định thời gian còn lại để được hưởng ưu đãi thuế

Xác định thời gian còn lại để được hưởng ưu đãi thuế Doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phép […]

Trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế TNDN để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. […]

Điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN

Điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN Các ưu đãi về thuế TNDN chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế TNDN theo kê khai. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt […]

Thuế suất ưu đãi

Thuế suất ưu đãi Căn cứ theo Điều 19, chương VI, Thông tư 123/2012. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế. Doanh nghiệp chuyển sang áp dụng mức […]

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế Căn cứ theo Điều 20, chương VI, Thông tư 123/2012. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế; […]

Thuế xuất, nhập khấu – Biểu thuế xuất nhập khẩu 2013

Theo thông tư 193/2012/TT-BTC, Biểu thuế nhập khẩu 2013 vẫn được xây dựng theo hệ thống mã số HS 8 chữ số tương tự như Biểu Thuế 2012 ban hành tại Thông tư 157/2012/TT-BTC đồng thời có thêm Chương 98 quy định về chú giải và điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi của một số […]