Tài liệu kế toán

Chính sách mới về Tiền lương–Kế toán–Thuế từ 27/7–02/8/2015

Khóa học kế toán tổng hợp tại tp hcm tham khảo và chia sẻ cho các bạn về một số văn bản nổi bật trong lĩnh vực Tiền lương – Kế toán – Thuế… vừa được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 27/7 – 02/8/2015): Doanh nghiệp 1. (24/07/2015)Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2015 về đẩy mạnh triển […]

Xem thêm

Những điểm mới về thuế TNCN và GTGT 2015

Kế toán Hà Nội là trung tâm đào tạo kế toán thực hành chuyên nghiệp, cập nhật và tham khảo chia sẻ cho các bạn học, làm kế toán về những điểm mới của thuế TNCN và GTGT 2015 như sau: Ngày 15/6/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế […]

Xem thêm
Cách hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Cách hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Trung tâm dạy kế toán thực hành thực tế tham khảo và chia sẻ cho các bạn làm kế toán về ” Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp” Chi phí quản lý doanh nghiệp là các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tùy vào loại hình […]

Xem thêm
Văn bản hợp nhất các Thông tư hướng dẫn về Quản lý thuế

Văn bản hợp nhất các Thông tư hướng dẫn về Quản lý thuế

Trung tâm đào tạo kế toán thực hành Hà Nội giới thiệu cho các bạn điều luật quản lý Thuế như sau Ngày 19/6/2015, Bộ Tài chính ban hành văn bản số 18/VBHN-BTC về Quản lý thuế trên cơ sở hợp nhất 06 Thông tư sau: – Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài […]

Xem thêm
Những thủ tục cần làm về Thuế đối với công ty mới thành lập

Những thủ tục cần làm về Thuế đối với công ty mới thành lập

Chào các bạn, vấn đề hỏi về các thủ tục làm Thuế khi thành lập công ty hay doanh nghiệp được rất nhiều người quan tâm và hỏi tới, hôm nay “trung tâm kế toán tại bắc ninh ” xin chia sẻ cho các bạn như sau: I/ KHAI THUẾ MÔN BÀI KHI THÀNH LẬP DOANH […]

Xem thêm

Cách tính tỉ lệ lao động khuyết tật để được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN

Theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH, cách xác định tỷ lệ lao động là người khuyết tật được tính như sau: ♦ Tỷ lệ % lao động là người khuyết tật được sử dụng tại cơ sở sản xuất, kinh doanh (sau đây được gọi tắt là CS SXKD) được tính bằng tổng số lao động là […]

Xem thêm

Xác định thời gian còn lại để được hưởng ưu đãi thuế

Xác định thời gian còn lại để được hưởng ưu đãi thuế Doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phép […]

Xem thêm

Trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế TNDN để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. […]

Xem thêm

Điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN

Điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN Các ưu đãi về thuế TNDN chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế TNDN theo kê khai. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt […]

Xem thêm

Thuế suất ưu đãi

Thuế suất ưu đãi Căn cứ theo Điều 19, chương VI, Thông tư 123/2012. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế. Doanh nghiệp chuyển sang áp dụng mức […]

Xem thêm