1

Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT theo quý – tháng

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn: Cách lập tờ khai GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT theo tháng và theo quý trên phần mềm HTKK mới nhất. Mẫu 01/GTGT dành cho những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Bạn lưu ý: Phải kê khai trên phần mềm HTKK mới nhất: Phần mềm HTKK mới nhất

Sau đây KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK 3.4.0 mới nhất ngày 23/9/2016, chi tiết từng chỉ tiêu:

Chú ý: Nếu DN không phát sinh thuế đầu ra, đầu vào… thì vẫn phải kê khai và nộp tờ khai nhé (Tích vào chỉ tiêu 21)

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK:
-> Chọn: “Thuế giá trị gia tăng
-> Chọn: “01/GTGT Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (TT156/2013, TT26/2015)”
-> Chọn loại tờ khai: “Tờ khai tháng hoặc Tờ khai quý)
-> Chọn kỳ tính thuế: “Tháng – quý, năm(mặc định sẽ là tháng hoặc quý hiện tại)
-> Chọn các phụ lục nếu có.
Chú ý: (Hiện tại trên phần mềm HTKK 3.4.0 đã bỏ 2 phụ lục là 01-1/GTGT và 01-2/GTGT nên các bạn sẽ kê khai trực tiếp trên Tờ khai 01/GTGT mà không cần phụ lục nhé)
-> Sau đó chọn: “Đồng ý”: như hình dưới:

cách lập tờ khai thuế gtgt khấu trừ 01/gtgt

– Sau khi các bạn ấn “Đồng ý” màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/gtgt

Cách ghi các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT:

Chỉ tiêu [21]: Nếu trong kỳ không phát sinh bạn click vào đây.

Chỉ tiêu [22]: – Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:
– Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu  [43] của Tờ khai thuế GTGT kỳ trước.
– Trường hợp bạn cài lại máy tính hoặc bị mất dữ liệu thì bạn phải nhập bằng tay số tiền ở chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào đây.

 
Chỉ tiêu [23]: – Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào:
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng giá trị HHDV mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT. 

Chỉ tiêu [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào:
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng toàn bộ số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào (Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, thì các bạn cũng nhập hết vào đây nhé)

Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này:
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ (Chỉ nhập phần tiền thuế GTGT đủ điều kiện được khấu trừ).

VD 1: KẾ TOÁN HÀ NỘI SXKD mặt hàng Chịu thuế GTGT. Trong quý có mua 1 xe ô tô trị giá 2.000.000.000, tiền thuế GTGT là: 200.000.000.
– Vì Công ty không phải là DN: (Kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) -> Nên công ty chỉ được khấu trừ thuế GTGT là: 160.000.000

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:

Chỉ tiêu 23: 2.000.000.000
Chỉ tiêu 24: 200.000.000
Chỉ tiêu 25: 160.000.000.

VD 2: KẾ TOÁN HÀ NỘI SXKD mặt hàng KHÔNG chịu thuế. Trong quý có phát sinh các hóa đơn đầu vào Tổng cộng: 100.000.000. Thuế GTGT: 10.000.000

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:

Chỉ tiêu 23: 100.000.000
Chỉ tiêu 24: 10.000.000
Chỉ tiêu 25: 0

VD 3: KẾ TOÁN HÀ NỘI vừa kinh doanh mặt hàng CHỊU THUẾ KHÔNG CHỊU THUẾ.

+) Trong quý Công ty có các hóa đơn đầu vào như sau:
– Hóa đơn dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng CHỊU THUẾ: 200.000.000. Thuế GTGT: 20.000.000
– Hóa đơn dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng KHÔNG CHỊU THUẾ: 150.000.000. Thuế GTGT: 15.000.000
– Hóa đơn
dùng chung cho cả CHỊU THUẾ VÀ KHÔNG CHỊU THUẾ: 100.000.000. Thuế GTGT: 10.000.000

+) Trong quý đó Công ty có Doanh thu cụ thể như sau:
– Doanh thu từ việc bán hàng CHỊU THUẾ: 600.000.000
– Doanh thu từ việc bán hàng KHÔNG CHỊU THUẾ: 400.000.000

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:

Chỉ tiêu 23: 200.000.000 + 150.000.000 + 100.000.000 = 450.000.000
Chỉ tiêu 24: 20.000.000 + 15.000.000 + 10.000.000 = 45.000.000
Chỉ tiêu 25: 20.000.000 + 6.000.000 = 26.000.000

=> Cách tính để ghi vào chỉ tiêu 25:
– Số thuế GTGT đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng CHỊU THUẾ thì sẽ được khấu trừ toàn bộ. (ghi vào 25)
– Số thuế GTGT đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng KHÔNG CHỊU THUẾ thì sẽ được KHÔNG được khấu trừ (tức là sẽ không được ghi vào 25)

– Còn số thuế GTGT dùng chung (10.000.000) ta sẽ phân bổ theo tỷ lệ % doanh thu như sau:
+ Doanh thu từ CHỊU THUẾ là: 600.000.000 chiếm
60%

       + Doanh thu từ KHÔNG CHỊU THUẾ Là: 400.000.000 chiếm 40%
=> Như vậy: Thuế GTGT được khấu trừ là 10.000.000 x 60% = 6.000.000

Chỉ tiêu [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT

VD 3: Cùng với VD 3 bên trên, thì các bạn nhập vào chỉ tiêu 26: 400.000.000

Chỉ tiêu [27] và [28]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [29]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%

Chỉ tiêu [30] và [31]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% và Tiền thuế GTGT

Chỉ tiêu [32] và [33]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% và Tiền thuế GTGT

Chỉ tiêu [32a]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế:
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT các bạn xem tại Điều 5 Thông tư 219 nhé)

Chỉ tiêu [34], [35] và [36]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chú ý: 2 Chỉ tiêu [37] và [38] chỉ thực hiện khi kỳ trước các bạn có kê khai bổ sung, điều chỉnh hoặc yêu cầu của Cơ quan thuế.

Chỉ tiêu [37]: Điều chỉnh giảm:
– Nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung KHBS của kỳ trước là số âm (tức là trong ngoặc) thì bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

VD: Hiện tại bạn đang kê khai thuế GTGT tháng 9/2016. Nhưng tháng 1/2015 bạn phát hiện sai và phải vào tờ khai tháng 1/2015 để kê khai bổ sung điều chỉnh, sau khi kê khai bổ sung xong thì trên tờ khai KHBS xuất hiện Chỉ tiêu  [43]: (1.000.000), tức là số âm (giảm số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau).
Như vậy bạn sẽ nhập 1.000.000 vào Chỉ tiêu [37] của tháng 9/2016.

Chỉ tiêu [38]: Điều chỉnh tăng:
– Cũng như chỉ tiêu [37] nhưng ngược lại.
– Tức là nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai KHBS của kỳ bổ sung, điều chỉnh là số dương thì các bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

VD: Cùng với ví dụ trên. Sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh xong tờ khai tháng 1/2015 thì trên PL KHBS xuất hiện Chỉ tiêu [43]: 1.000.000, (Không nằm trong ngoặc tức là số dương)
 Như vậy bạn sẽ nhập 1.000.000 vào Chỉ tiêu [38] của tháng 9/2016.

Chỉ tiêu [39] đến Chỉ tiêu [43]: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [40b]:
– Chỉ Áp dụng đối với trường hợp NNT thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.
– Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu 28a “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a]. 

CUỐI CÙNG: Các bạn quan tâm đến 2 chỉ tiêu đó là:

Chỉ tiêu [40]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì mang tiền thuế đi nộp.
Chỉ tiêu [43]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì phần mềm sẽ tự động chuyển sang Chỉ tiêu [22] của kỳ sau. (Không phải nộp tiền thuế).

– Nếu có chỉ tiêu nào mà các bạn không hiểu, các bạn hãy click chuột trái vào đó rồi ấn phím “F1” sẽ có hướng dẫn cụ thể nhé!

KẾ TOÁN HÀ NỘI xin chúc các bạn thành công!

Các bạn muốn học thực hành tính thuế – kê khai thuế, xử lý hóa đơn chứng từ, Cách xác định chi phí được trừ, không được trừ, Lập tờ khai quyết toán thuế cuối năm… trực tiếp trên chứng từ thực tế, thì có thể tham gia:  học kế toán thực tế – học thực hành kế toánhọc kèm riêng kế toánlớp học kế toán thuế

__________________________________

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


    TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

    Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

    Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *