1

Báo cáo thực tập kế toán

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN CẤP TỐC xem ngay

HỌC KẾ TOÁN GIẢM 50% HỌC PHÍ xem ngay

LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN GIÁ RẺ xem ngay

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Khái quát chung:  Định nghĩa về Kế Toán được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau nhưng có thể hiểu khái quát như sau

– Kế Toán là sự ghi chép các nghiệp vụ Kinh Tế.

– Kế toán ghi chép trên các chứng từ, tài liệu Sổ Sách Kế toán.

– Kế toán ghi chép , phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi đối với các Tài Sản của Doanh Nghiệp đó là những yếu tố cần thiết cơ bản của Kế Toán.

– Kế Toán được coi là” Ngôn ngữ kinh doanh” vì nó có chức năng cung cấp thông tin về tình hình tài chính của đơn vị cho các đối tượng sử dụng thông tin , nó đòi hỏi người Kế Toán phải cẩn thận vì chỉ một con số sai nó sẽ ảnh hưởng đến cả hệ thống tài khoản.

Cẩn thận chỉ được đúng và đủ đó là yếu tố quan trọng mà một người làm kế toán không thể thiếu khi ghi các số liệu, nó không khó nhưng đòi hỏi người ghi sổ phải kiên trì. Đó là điều mọi kế toán đều phải đạt được.

Tải bản đầy đủ tại đây

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *