Học chứng chỉ kế toán ở đâu

Học chứng chỉ kế toán ở đâu tốt nhất? Các bạn đang băn khoăn, chưa biết chọn cho mình một công

Read more

Học kế toán thực hành ở Vĩnh Phúc

Trung tâm đào tạo kế toán tổng hợp ở Vĩnh Yên Vĩnh Phúc – Nhu cầu của các công ty

Read more

Khai thuế nhà thầu

Khai thuế theo tháng Trường hợp nhà thầu nước ngoài nhận được tiền thanh toán nhiều lần trong tháng thì

Read more

Khóa học kế toán trên Excel

Lớp học kế toán máy – Học kế toán trên Excel – Học phần mềm kế toán – Học đại

Read more

Vi phạm hành chính về thuế

Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện Căn cứ theo Điều 116, chương XIII Luật Quản Lý Thuế số 78/2006/QH11. –

Read more

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp 1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ

Read more

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt Nguyên tắc khai thuế.  Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là loại thuế khai

Read more